Никола Стоянов Nature Morte (2023)

Nature Morte

Goethe-Institut, Sofia

22.06–30.07.2023

куратор ↓
Христо Калоянов

звуков дизайн ↓
Антон Шишков

фотография
фотограметрия
топографски 3D принт
мулти-канална видео инсталация
книга

Nature Morte е мултимедиен проект, който поставя геофилософския въпрос на терен - върху част от критичната инфраструктура на страната, където достъпът е силно ограничен. В опит да се намерят различни подходи за достигане до земния изкоп и неговото визуализиране са използвани отворени данни от сателитни и геоложки изследвания и измервания, чрез които е изградена дигиталната топографията на мините. Получените от сателитни изображения визуализации могат да бъдат наречени оперативни, като продължение на въведеното от немския режисьор Харун Фароки „оперативно изображение“, обозначаващо „изображения, които не репрезентират обект, а са част от операция“. А най-кратко настоящата операция може да бъде описана, като философия на терен, проследяваща операцията на минно-геоложката дейност и неизбежно съпътстващата я администрация, предлагаща последващо изриване и изместване на антопоцентричния възглед. Оперативният поглед, напуснал отдавна обектива на кино-окото, ни дава точни координати на събитието, локализира катастрофата, прави белезите върху видимата повърхност обозрими. Макар космическото време на геоформиране да протича в относителен покой, то има и кратки периоди на значителни промени изписани върху слоевете. Сондажът на скали, глина, минерали, камъни и пепел разтваря земните недра, откъдето са четими следи от отдавна потънали светове. Оттук започва оперативната дейност върху критичната инфраструктура на мини „Марица-Изток“.

   

Копия от съпътстващото издание може да нмерите в: The Kopy Shop

 

Други представяния

Като част от изложбата “to slip, to slide, to glitch”, 03.06-12.07.24 | Галерия Future, Берлин, Германия

Прожекция на NATURE MORTE като част от VideoArt Garden, 14-17.09.23 | Timisoara, Romania

Критика

“Към една геософия на бедствието”
Филип Стоилов | Културен Център към Университет “Св. Климент Охридски”

“Kintsugi. Dealing with trauma in the summer of 2023”
Бояна Джикова | Културен Център към Университет “Св. Климент Охридски”

Observing the Geotraumatic Lines of Flight On Terrain
Hristo Kaloyanov | доклад за конференция “CULTURE, INFRASTRUCTURE, MOBILITY” организирана от Лайбниц Институт и Културен Център Софийски Университет

Медийно Покритие

Българска Национална Телевизия, Българско Национално Радио, Bloomberg TV, Българска Телеграфна Агенция, Impressio, Списание Boy Scout, Artnews Cafe

 

Изложбата беше осъществена с подкрепата на Гьоте Институт България and и допъллнителна подкрепа от Фондация “Singer-Zahariev”.

Nature Morte (2023) Nature Morte (2023) Nature Morte (2023) Nature Morte (2023) Nature Morte (2023) Nature Morte (2023) Nature Morte (2023) Nature Morte (2023) Nature Morte (2023) Nature Morte (2023) Nature Morte (2023) Nature Morte (2023) Nature Morte (2023)
English